"כרייה" (כריית ביטקוין) הינו כינוי המסכם מכלול פעולות ותהליכים המהווים את עמוד השדרה לקיום המטבעות הדיגיטליים ובראשם ביטקוין. הוצאה לפועל של סדרת פרוטוקולים המובנים בקוד המטבע על ידי משתמשי רשת המטבע. תהליך המתבצע בפועל בעזרת חומרה ותוכנה ייעודיים וע"י משתמשים הבוחרים לעשות כן. המטרה והתוצאה של תהליך הכרייה הינו:

  1. עיבוד עסקאות.
  2. הנפקת מטבעות חדשים.
  3. אבטחת רשת המטבע.

עיבוד עסקאות

בנק, חברות אשראי וביטוח מחזיקים ומתחזקים מערכות מחשוב (מחשב מרכזי, בלועזית: Main Frame ) שתפקידם לעבד מידע. לעבד את העסקאות/העברות ושלל הפעולות המתבצעות בחשבונות של הלקוחות שלהם ושל גופים אחרים להם הם מספקים שרות ומקיימים קשרים עסקיים. כלומר, לעדכן את החשבונות של הלקוחות שלהם במידה ונעשו בהם פעולות כלשהן. למטבעות הדיגיטליים אין גוף מרכזי ולא את הכלים הללו, במקום זאת למטבעות הדיגיטליים יש רשת של משתמשים המשתפים כוח חישוב בכדי לעבד את העסקאות, כוח חישוב זה משתנה מרשת לרשת והוא תלוי במספר המשתמשים העוסקים בכרייה. לשם השוואה, נכון לתאריך כתיבת שורות אלו בכדי לבנות מחשב או מחשבים עם כוח חישוב השווה לכוח החישוב של רשת ביטקוין יש להשקיע קרוב למיליארד דולר רק בחומרה) ללא חשמל ותחזוקה(  השקעה שתהפוך ללא רלוונטית יחסית מהר מאוד מכיוון שרשת המטבע הספציפי הזה מתפתחת (ומתחזקת) בקצב יציב.

הנפקת מטבעות חדשים

למטבעות דיגיטליים בכלל וביטקוין בפרט אין גוף מרכזי או ישות כלשהיא האחראית על "הדפסת" הכסף כפי שקיים במטבעות הרגילים בהם הבנק המרכזי אחראי על ההנפקה בפועל בהתאם להוראות הממונים ולאחר מכן (הנפקה יכול להיות גם מספר במחשב ולאו דווקא הדפסה של ממש) הוא מעביר לבנקים הפרטיים שמעבירים ללקוחות וכך הלאה. קרי, העברה ממרכז למרכז עד למשתמש בפועל, זו הדרך להנפיק ולחלק כסף בשיטה הקיימת. מכיוון שלמטבעות דיגיטליים כאמור אין מטבעה ההנפקה נעשית כחלק מתהליך הכרייה, כולם יכולים לעסוק בתהליך עיבוד העסקאות ולזכות במטבעות מכיוון ששיטת הנפקה זו היא (גם) התמריץ לפעולת העיבוד כולה הכרוכה בהוצאות כספיות (כוח מחשוב ואנרגיה לאורך זמן), ישנם משתמשים המקדישים את כל מרצם וממונם בכדי לזכות במטבעות החדשים (ובנוסף אליהם גם עמלות על העסקאות שעברו עיבוד במידה וצורפו).

עיבוד מבוזר

אבטחה

אבטחת רשת המטבע נעשית כחלק מתהליך העיבוד ואם להיות מדויק יותר- כפועל יוצא לכך, אשרור בעלות מן המקור (מען) אל היעד (נמען) דרך אמיתות התהליך. קובץ (אינדקס המפרט את כל העסקאות שנעשו אי פעם ברשת המטבע) המכיל מידע על העברות המאושרות נמצא על כל מחשב ברשת המטבע והוא מתעדכן סביב השעון באופן רצוף ובתדירות קבועה, עדכון קובץ זה משמעו תהליך עיבוד מוצלח. כל העסקאות שנעשו לאחר כל רישום כזה מסתמכות על אותו הרישום שנעשה לפניהם וככל שעובר זמן המערכת הופכת בטוחה יותר ויותר מכיוון שיותר ויותר עסקאות מקושרות (שרשרת בלוקים), קשר מתמטי כרונולוגי חסין מניפולציות ושינויים.

אבטחה-שרשרת בלוקים